Egyháztörténeti írások

Tudományos közlemények

Retkes Attila

Keresztény Magvető. 150 éves Erdély első teológiai folyóirata

In: Szávay László (szerk.): Vidimus enim stellam eius…
Budapest, L’Harmattan Kiadó – Károli Gáspár Református Egyetem, 2011, 345–352.

Retkes Attila

Unitarizmus Magyarországon a kezdetektől az önálló egyházkörig

Egyháztörténeti Szemle 35/3 (2012), 3–28.

Retkes Attila

A Kocsordi Unitárius Egyházközség története a kezdetektől a kommunista diktatúráig (1938–1949)

In: Czire Szabolcs (szerk.): Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok,
Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet, 2013, 187–194.

Retkes Attila

Pálffi Márton és az 1924-es Unitárius Énekeskönyv

Magyar Egyházzene, 21/1 (2013/2014), 21–28.

Retkes Attila

Szent-Iványi Sándor, az író és teológus

in: Kriza János (szerk.): „Ember az embertelenségben”.
Szent-Iványi Sándor a vészkorszakban, Budapest, Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, 2015, 135–144.

Retkes Attila

Az Unitárius Misszióház és az angolszász-magyar szabadelvű protestáns kapcsolatok

in: Szávay László–Gér András László–Jenei Péter (szerk.): Hegyen épült város – Válogatás a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciáin elhangzott előadások anyagából,
Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017, 172–178.

Retkes Attila

Unitárius szórvány a kiegyezés utáni Pest-Budán

Zempléni Múzsa, XIX. évfolyam, 4. szám (2019 tél), 37–44.

Retkes Attila

Józan Miklós unitárius püspök emlékezete

Zempléni Múzsa, XX. évfolyam 4. szám (2020 tél), 11–20.
Ismeretterjesztő közlemények

 • Az utolsó utáni erdélyi polihisztor. Száz éve született Mikó Imre író, politikus, unitárius főgondnok.
  Unitárius Élet 65/2 (2011), 20–21.
 • Százötven éves a Keresztény Magvető.
  Unitárius Élet 65/2 (2011), 22–23.
 • Heltai Gáspár és a kolozsvári unitárius nyomdászat.
  Unitárius Élet 65/4 (2011), 24–25.
 • Kriza János és a kolozsvári Remény köre.
  Unitárius Élet 65/5 (2011), 20–21.
 • Unitárius, polgár, demokrata. A száztíz éve született Szent-Iványi Sándor emlékezete.
  Unitárius Élet 66/1 (2012),17–19.
 • Brassai Sámuel egyházszolgálata.
  Unitárius Élet 66/2 (2012), 21–24.
 • Az unitarizmus napszámosa. Százötven éve hunyt el Székely Mózes püspökhelyettes-főjegyző.
  Unitárius Élet 66/6 (2012), 21–23.
 • Az első budapesti unitárius lelkész. Tények és dokumentumok Derzsi Károly egyházszolgálatáról – 1. rész.
  Unitárius Élet 67/2-3 (2013), 6–9.
 • Az első budapesti unitárius lelkész. Tények és dokumentumok Derzsi Károly egyházszolgálatáról – 2. rész.
  Unitárius Élet 67/4 (2013), 6–9.
 • Budapesti unitárius lelkészportrék. Gál Miklós, Iván László, Barabás István és Győrfi István emlékezete.
  Unitárius Élet 67/5 (2013), 6–9.
 • Téglagyáros az unitarizmus szolgálatában. Kovács József és a hódmezővásárhelyi egyházközség első évtizedei (1879–1928).
  Unitárius Élet 67/6 (2013), 14–18.
 • Dél-alföldi unitárius küzdelmek. Hódmezővásárhely és leányegyházközségei (1923–1948).
  Unitárius Élet 68/1-2 (2014), 13–16.
 • Unitarizmus a kálvinista Rómában – 1. rész. A Debreceni Unitárius Egyházközség megalakulása és első évei.
  Unitárius Élet 68/3 (2014), 7–10.
 • Unitarizmus a kálvinista Rómában – 2. rész. A Debreceni Unitárius Egyházközség az 1930-as években.
  Unitárius Élet 68/4 (2014), 10–13.
 • Unitarizmus a kálvinista Rómában – 3. rész. A debreceni egyházközség a nácizmus és a kommunizmus árnyékában.
  Unitárius Élet 68/5-6 (2014), 9–12.

 • Karácsonyi dallamok az Unitárius Énekeskönyvben.
  Unitárius Élet 68/5-6 (2014), 18–21.
 • „Az ítélkezést rábíztuk az Istenre” – A Dunapataji Unitárius Egyházközség megalakulása (1935–1938).
  Unitárius Élet 69/1 (2015), 6–8.
 • Csendes évtized, háborús pusztítás. A Dunapataji Unitárius Egyházközség története (1938–1948).
  Unitárius Élet 69/2-3 (2015), 6–8.
 • Arcképvázlatok a budapesti unitarizmus hőskorából – 1. rész: Buzogány Áron, Székely Ferenc, Bedő Albert.
  Unitárius Élet 69/4 (2015), 6–9.
 • Arcképvázlatok a budapesti unitarizmus hőskorából – 2. rész: Batthyány Ilona grófnő.
  Unitárius Élet 69/5-6 (2015), 8–9.
 • Bartók Béla unitarizmusa, vallásos világképe.
  Unitárius Élet 70/1 (2016), 8–9.
 • A Budapesti Dávid Ferenc Egylet megalakulása és első évtizede (1901–1910).
  Unitárius Élet 70/2-3 (2016), 8–11.
 • A Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség alapítása és története 1949-ig.
  Unitárius Élet 70. /4-5 (2016), 7–11.
 • A templomépítő: Barabás István (1876–1952) egyházszolgálata.
  Unitárius Élet 70/6 (2016)/, 11–14.
 • A Duna-Tiszaközi Unitárius Szórványegyházközség megalapítása és első évei (1944–1949).
  Unitárius Élet 71/1-2 (2017), 10–12.
 • Budapesti unitárius egyháztársadalmi szervezetek a két világháború között – 1. rész.
  Unitárius Élet 71/3-4 (2017), 11–14.
 • Budapesti unitárius egyháztársadalmi szervezetek a két világháború között – 2. rész.
  Unitárius Élet 71/5-6 (2017), 20–22.
 • Dávid Ferenc elfelejtett szövetségesei és követői.
  Unitárius Élet 72. (2018), 33–36.
 • „Magán jellemű társaság…” – Unitárius szórvány a kiegyezés utáni Pest-Budán.
  Unitárius Élet 73/1 (2019), 6–11.